به نامه خدا

همكاری ام اس او و مك آفی در مبارزه با ویروسهای كامپیوتری

شركت مك آفی، كه نرم افزارهای ضد ویروس

تولید می كند، اعلام كرده است كه قصد دارد

بهترین خدمات ضد ویروس و ایمنی اینترنت خود

 را طی همكاری با پایگاه ام اس ان به افرادی كه

از طریق این پایگاه و با استفاده از مودم به اینترنت متصل می شوند ارائه دهد.

به نقل از پایگاه اینترنتی تك وب نیوز، در حال

حاضر خدمات اینترنت مودمی پایگاه ام اس ان

 توسط شركت مایكروسافت ارائه می شود همراه

 با بسته های ضد ویروس مك آفی برای مصرف

 كنندگان ارسال می شود ولی این بسته فاقد دیوار

 امنیتی است. از سال آینده مشتركین ام اس ان

بسته های نرم افزاری مك آفی را كه حاوی دیوار

 امنیتی نیز هست دریافت خواهند كرد. 
خدمت اینترنت باند پهنی كه مایكروسافت تحت

عنوان ام اس ان پرمیوم ارائه می دهد خود به

 خود به نرم افزارهای ضد ویروس و دیوار امنیتی مجهز است.

سهیل دارایی ۱۴ ساله