نظام صنفی رایانه‌‏ای توان حل مشكلات ISP ها را ندارد

مدیر یك ISP: اعضای هیئت مدیره این سازمان در تهران و سایر استان هیچ‌‏گونه آشنایی و سنخیتی با فعالیت‌‏های مرتبط با ISPها نداشته و طرح شكایت نزد آنان امربیهوده است.
با آغاز به كار اتحادیه ISPها بیش از 80 درصد مشكلات این صنف مرتفعخواهد شد.
امیر حسین نیازی مدیر مسئول سپهر شبكه اسپادانا، درگفت‌وگو با ایلنا ‏ضمن اعلام مطلب فوق، اظهار داشت:‌‏ سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای توانایی درگیر شدن با مشكلاتISPها و رفع آنها را ندارد.
نیازی افزود: اعضای هیئت مدیره این سازمان در تهران و سایر استان هیچ‌‏گونه آشنایی و سنخیتی با فعالیت‌‏های مرتبط با ISPها نداشته و طرح شكایت نزد آنان امری بیهوده است.
وی با اشاره به این كه خود ISPها دارای یك تشكل قوی هستند گفت: انجمن كارفرمایان شركت‌‏های اینترنتی ایران تنها مرجعی است كه صلاحیت پی‌‏گیری امور مربوط به ISPها رادارد.
مدیر مسئول سپهر شبكه اسپادانا ، با اشاره به این كه تقویت قدرت اجرایی این انجمن با تشكیل اتحادیه امكان پذیر است تصریح كرد: در حال حاضر این اتحادیه در مرحله تشكیل اساسنامه بوده و در صورت آغاز به كار بیش از 80 درصد مشكلات ISPها را مرتفع خواهدكرد.
وی خاطرنشان كرد: تا زمان تشكیل اتحادیه , ISPها باید برای تقویت انجمن خود با یكدیگر همكاری كنند.