به نام خدا

 

 

 

ناكامی رایانه‌‏های جدید مك در آزمایش سرعت

سرعت رایانه‌‏های جدید IMAC به مراتب از میزان ادعا شده پایین‌‏تراست.

نتایج یك ارزیابی فنی نشان می‌‏دهد ؛ توان عملكردی كه اینتل برای رایانه‌‏های جدید مك به اپل وعده داده بود ، تحقق پیدا نكرده و سری جدید مك فاقد سرعت ادعا شده است.
كارشناسان رایانه جدید مبنی بر تراشه های نوین اینتل را كه به
IMAC معروف هستند ، با یك نمونه قدیمی G5
مقایسه كردند و دریافتند كه سرعت این رایانه جدید به مراتب از میزان وعده داده شده از سوی اینتل پایین‌‏تر است.
در نمایشگاه اپل كه تحت عنوان مك ورلد در سانفرانسیسكو برگزار شد ، استیو جابز ، مدیر اجرایی این شركت ادعا كرد ؛ سرعت پردازش در رایانه‌‏های
IMAC حداقل 200 درصد از نسل قبلی G5 بیشتر خواهد بود.
بررسی انجام شده كه در ان كارهای عادی به سیستم‌‏های رایانه‌‏ای داده شد ، نشان داد ، توان این سیستم‌‏ها تنها بین 10 تا 20 درصد افزایش یافته است.

سهیل